Zakres Usług

Prawo Cywilne i gospodarcze

 • Sporządzanie i opiniowanie umów,
 • postępowania sądowe,
 • spory budowlane,
 • obsługa przedsiębiorców,
 • windykacja.

Prawo spółek

 • tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego
 • planowanie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa spółek
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,

Prawo administracyjne

 • Sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg,
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych.
 • postępowania sądowoadministracyjne
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku).

Prawo rodzinne

 • Alimenty,
 • rozwody,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem.

Prawo pracy

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
 • reprezentacja przed organami państwowymi w tym ZUS.

Prawo karne

 • Obrona oskarżonych w sprawach karnych,
 • pomoc pokrzywdzonym,
 • przestępczość gospodarcza.